Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
AetboJGEqn

 

 

ร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยˆร‚ยคร‚ยณรƒยร‚ยกรƒยƒรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒรฟร‚ยพรƒย—รƒยจรƒยรƒยกร‚ยตรƒยจร‚ยงร‚ยตรƒย‘รƒยฉร‚ยงร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยฃรƒย‹รƒยฉร‚ยดรƒย“รƒยƒร‚ยงร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงรƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยขรƒยร‚ยงรƒยร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยครƒย•รƒยƒรƒย•รƒยƒรƒย’รƒย‰ร‚ยฎรƒยƒรƒยฌ

 รƒรฟรƒยƒรƒย—รƒยจรƒยร‚ยง  รƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…รƒรฟร‚ยพรƒย—รƒยจรƒยรƒรฟร‚ยปรƒย…รƒย•รƒยจรƒย‚ร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยจรƒย’ร‚ยกร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒ

ร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงรƒรฟรƒย…ร‚ยขร‚ยทรƒย•รƒยจ  รƒยฐรƒยด-รƒยฐรƒยฑรƒยฐรƒยณ-รƒยฐรƒยฐรƒยฑ

*******************************

 

ร‚ยดรƒยฉรƒย‡รƒย‚ร‚ยคร‚ยณรƒยร‚ยกรƒยƒรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย… รƒรฟร‚ยพรƒย—รƒยจรƒยรƒรฟร‚ยปรƒย…รƒย•รƒยจรƒย‚ร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยขรƒยร‚ยงรƒยร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยครƒย•รƒยƒรƒย•รƒยƒรƒย’รƒย‰ร‚ยฎรƒยƒรƒยฌ    ร‚ยจรƒยร‚ยดรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย”ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…  รƒรฟร‚ยพรƒย—รƒยจรƒยรƒรฟร‚ยปรƒย…รƒย•รƒยจรƒย‚ร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒ ร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยง รƒย‹รƒย‘รƒย‡รƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’รƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง (ร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง รƒยถ) ร‚ยขรƒยร‚ยงรƒยร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยครƒย•รƒยƒรƒย•รƒยƒรƒย’รƒย‰ร‚ยฎรƒยƒรƒยฌ  รƒยรƒย“รƒรฟรƒย€รƒยร‚ยพร‚ยบร‚ยพรƒยƒรƒย ร‚ยจรƒย‘ร‚ยงรƒย‹รƒย‡รƒย‘ร‚ยดร‚ยตรƒย’ร‚ยก

 

                   รƒยรƒย’รƒยˆรƒย‘รƒย‚รƒยรƒย“ร‚ยนรƒย’ร‚ยจร‚ยตรƒย’รƒยร‚ยครƒย‡รƒย’รƒยร‚ยขรƒยฉรƒย รƒยตรƒยด(รƒยณ), รƒยธรƒยถ, รƒยนรƒยฑ, รƒยฑรƒยตรƒยณ รƒยกรƒย…รƒยร‚ยขรƒยฉรƒย รƒยฑรƒยตรƒยน (รƒยฒ) รƒยกรƒย‹รƒยจร‚ยงร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยˆร‚ยคร‚ยณรƒยร‚ยกรƒยƒรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยจรƒย‘ร‚ยงรƒย‹รƒย‡รƒย‘ร‚ยดร‚ยตรƒย’ร‚ยก  รƒรฟรƒยƒรƒย—รƒยจรƒยร‚ยง  รƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกรƒรฟร‚ยกร‚ยณร‚ยฑรƒยฌรƒยกรƒย…รƒยรƒรฟร‚ยงรƒย—รƒยจรƒยร‚ยนรƒยคร‚ยขรƒรฟร‚ยกรƒย•รƒยจรƒย‚รƒย‡ร‚ยกรƒย‘ร‚ยบร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยบรƒย˜ร‚ยคร‚ยครƒย…ร‚ยขรƒยร‚ยงรƒยร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…  ร‚ยพ.รƒยˆ. รƒยฒรƒยตรƒยดรƒยต (รƒยกรƒย…รƒยร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยกร‚ยกรƒยฉรƒยคร‚ยขรƒรฟร‚ยพรƒย”รƒยจรƒยรƒรฟร‚ยตรƒย”รƒยร‚ยจร‚ยนร‚ยถรƒย–ร‚ยงร‚ยปรƒย‘ร‚ยจร‚ยจรƒย˜ร‚ยบรƒย‘ร‚ยน) ร‚ยคร‚ยณรƒยร‚ยกรƒยƒรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…รƒรฟร‚ยพรƒย—รƒยจรƒยรƒรฟร‚ยปรƒย…รƒย•รƒยจรƒย‚ร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนรƒยŠรƒย’รƒย‚ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒ ร‚ยจรƒย–ร‚ยงร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยˆรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยพร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย… ร‚ยดรƒย‘ร‚ยงร‚ยนรƒย•รƒยฉ

 

                   รƒยฑ. ร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยจรƒยร‚ยดรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย”ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก  ร‚ยจรƒย“ร‚ยนรƒย‡ร‚ยน   รƒยฑ  ร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยง  ร‚ยครƒย—รƒย

                             -  ร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงรƒย‹รƒย‘รƒย‡รƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’รƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง (ร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง รƒยถ) 

                            

                   รƒยฒ. รƒยƒรƒย’รƒย‚รƒย…รƒยรƒรฟรƒยรƒย•รƒย‚ร‚ยดร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยง

                             -  รƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’ร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยครƒย‡รƒย’รƒยรƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยผรƒย”ร‚ยดร‚ยชรƒยร‚ยบร‚ยขรƒยร‚ยงร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยง รƒยกรƒย…รƒยรƒย…รƒย‘ร‚ยกรƒย‰ร‚ยณรƒยร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย” ร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยขรƒยร‚ยง

                                ร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒ ร‚ยครƒย‡รƒย’รƒยรƒยƒรƒย™รƒยฉร‚ยครƒย‡รƒย’รƒยรƒยŠรƒย’รƒยรƒย’รƒยƒร‚ยถร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงร‚ยกรƒย’รƒยƒ (รƒย€รƒย’ร‚ยคร‚ยผร‚ยนรƒย‡ร‚ยก ร‚ยก)

                                                                                      

รƒยณ. ร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยขรƒยร‚ยงร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒ

รƒยณ.รƒยฑ  ร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยฉร‚ยพรƒย’รƒยรƒยŠรƒย“รƒย‹รƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยง  รƒย‹รƒย‘รƒย‡รƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’รƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง (ร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง รƒยถ)

รƒยณ.รƒยฑ.รƒยฑ  รƒยคร‚ยดรƒยฉรƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยปรƒยƒรƒย”ร‚ยญร‚ยญรƒย’ร‚ยตรƒยƒรƒย•รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยรƒรฟร‚ยทรƒย•รƒย‚ร‚ยบรƒยคร‚ยดรƒยฉรƒยครƒยรƒยจร‚ยตรƒยจรƒย“ร‚ยกรƒย‡รƒยจรƒย’ร‚ยนรƒย•รƒยฉร‚ยทรƒย’ร‚ยงร‚ยบรƒย‘ร‚ยญร‚ยชรƒย• ร‚ยพรƒย’ร‚ยณรƒย”ร‚ยชรƒย‚รƒยˆรƒย’รƒยŠร‚ยตรƒยƒรƒยฌ รƒรฟรƒยˆรƒยƒรƒย‰ร‚ยฐรƒยˆรƒย’รƒยŠร‚ยตรƒยƒรƒยฌ ร‚ยกรƒย’รƒยƒ

ร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง ร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒรฟร‚ยงรƒย”ร‚ยนรƒยกรƒย…รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยธร‚ยนรƒย’ร‚ยครƒย’รƒยƒ ร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยธรƒย˜รƒยƒร‚ยกรƒย”ร‚ยจ ร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยจรƒย‘ร‚ยดร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยทรƒย‘รƒยจรƒย‡รƒยคร‚ยป (รƒรฟร‚ยฉร‚ยพรƒย’รƒยร‚ยทรƒย’ร‚ยงร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยธรƒย˜รƒยƒร‚ยกรƒย”ร‚ยจรƒยกรƒย…รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยจรƒย‘ร‚ยดร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยทรƒย‘รƒยจรƒย‡รƒยคร‚ยป ร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒยรƒย•ร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยˆรƒย–ร‚ยกรƒย‰รƒย’รƒย‡รƒย”ร‚ยชรƒย’ร‚ยบรƒย‘ร‚ยญร‚ยชรƒย•รƒยครƒยรƒยจร‚ยนรƒยฉรƒยรƒย‚ร‚ยกรƒย‡รƒยจรƒย’ รƒยฑรƒยต รƒย‹ร‚ยนรƒยจรƒย‡รƒย‚ร‚ยกรƒย”ร‚ยต) รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยทรƒย’ร‚ยงรƒยรƒย—รƒยจร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจ ร‚ยก.รƒยร‚ยบร‚ยต.ร‚ยกรƒย“รƒย‹ร‚ยนร‚ยดรƒย‡รƒยจรƒย’รƒยฃร‚ยชรƒยฉรƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยฉร‚ยพรƒย’รƒยรƒยŠรƒย“รƒย‹รƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงร‚ยนรƒย•รƒยฉรƒยคร‚ยดรƒยฉ รƒยกรƒย…รƒยรƒยคร‚ยดรƒยฉร‚ยดรƒย“รƒยƒร‚ยงร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงรƒยฃร‚ยนรƒยƒรƒยร‚ยดรƒย‘ร‚ยบ รƒยถ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยทรƒย•รƒยจ ร‚ยก.รƒยร‚ยบร‚ยต.รƒรฟร‚ยทรƒย•รƒย‚ร‚ยบรƒรฟร‚ยทรƒยจรƒย’ รƒยขร‚ยดรƒย‚ร‚ยจรƒยร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒรฟร‚ยกรƒย•รƒยจรƒย‚รƒย‡ร‚ยกรƒย‘ร‚ยบร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยดรƒยฉรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยงรƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒรฟร‚ยงรƒย”ร‚ยนรƒยกรƒย…รƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยญร‚ยชรƒย• รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยพรƒย‘รƒยŠร‚ยดรƒย˜ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยจรƒย‘ร‚ยดรƒรฟร‚ยกรƒยงร‚ยบรƒยƒรƒย’รƒย‚รƒยคร‚ยดรƒยฉ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยรƒย—รƒยจร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจรƒรฟร‚ยกรƒย•รƒยจรƒย‚รƒย‡ร‚ยขรƒยฉรƒยร‚ยงรƒยรƒย’รƒยกรƒย…รƒยฉรƒย‡รƒยครƒยรƒยจร‚ยนรƒยฉรƒยรƒย‚ร‚ยกรƒย‡รƒยจรƒย’ รƒยฑ ร‚ยปรƒย• รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒย

รƒยณ.รƒยฑ.รƒยฒ รƒยคร‚ยดรƒยฉร‚ยดรƒย“รƒยƒร‚ยงร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงรƒยฃร‚ยนรƒยƒรƒยร‚ยดรƒย‘ร‚ยบ รƒยถ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยทรƒย•รƒยจ ร‚ยก.รƒยร‚ยบร‚ยต.รƒรฟร‚ยทรƒย•รƒย‚ร‚ยบรƒรฟร‚ยทรƒยจรƒย’ รƒยขร‚ยดรƒย‚ร‚ยปร‚ยฏรƒย”ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยดรƒยฉรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยง รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒย

ร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒรฟร‚ยงรƒย”ร‚ยนรƒยกรƒย…รƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยญร‚ยชรƒย• รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยจรƒย‘ร‚ยดรƒรฟร‚ยกรƒยงร‚ยบรƒยƒรƒย’รƒย‚รƒยคร‚ยดรƒยฉ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยพรƒย‘รƒยŠร‚ยดรƒย˜ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยตรƒยƒรƒย‡ร‚ยจรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย€รƒย’รƒย‚รƒยฃร‚ยนรƒย‹รƒยƒรƒย—รƒยร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยรƒย—รƒยจร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจรƒรฟร‚ยกรƒย•รƒยจรƒย‚รƒย‡ร‚ยขรƒยฉรƒยร‚ยงร‚ยกรƒย‘ร‚ยบร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒร‚ยงรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยครƒย…รƒย‘ร‚ยงรƒยรƒย’รƒยกรƒย…รƒยฉรƒย‡รƒยครƒยรƒยจร‚ยนรƒยฉรƒยรƒย‚ร‚ยกรƒย‡รƒยจรƒย’ รƒยฑ ร‚ยปรƒย•

 

รƒยด. ร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบรƒยกรƒย…รƒยรƒยŠร‚ยถรƒย’ร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบ 

รƒยด.รƒยฑ รƒย‡รƒย‘ร‚ยน รƒรฟรƒย‡รƒย…รƒย’ รƒยกรƒย…รƒยรƒยŠร‚ยถรƒย’ร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก

รƒยฃรƒย‹รƒยฉร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปรƒยƒรƒยรƒยŠร‚ยงร‚ยครƒยฌรƒรฟร‚ยขรƒยฉรƒย’รƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก รƒย‚รƒย—รƒยจร‚ยนรƒยฃร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยกรƒย…รƒยรƒรฟรƒยร‚ยกรƒยŠรƒย’รƒยƒร‚ยตรƒยจรƒย’ร‚ยงรƒยฆ ร‚ยดรƒยฉรƒย‡รƒย‚ร‚ยตร‚ยนรƒรฟรƒยร‚ยง รƒยฃร‚ยนรƒยƒรƒยรƒย‹รƒย‡รƒยจรƒย’ร‚ยงรƒย‡รƒย‘ร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจ

รƒยฑรƒยด รƒยฒรƒยท รƒยŠรƒย”ร‚ยงรƒย‹รƒย’ร‚ยครƒย รƒยฒรƒยตรƒยตรƒยต ร‚ยณ  รƒยŠรƒย“ร‚ยนรƒย‘ร‚ยกร‚ยงรƒย’ร‚ยนรƒยร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยครƒย•รƒยƒรƒย•รƒยƒรƒย’รƒย‰ร‚ยฎรƒยƒรƒยฌ  รƒยรƒย“รƒรฟรƒย€รƒยร‚ยพร‚ยบร‚ยพรƒยƒรƒย  ร‚ยจรƒย‘ร‚ยงรƒย‹รƒย‡รƒย‘ร‚ยดร‚ยตรƒย’ร‚ยก  รƒยฃร‚ยนรƒย‡รƒย‘ร‚ยนรƒยกรƒย…รƒยรƒรฟรƒย‡รƒย…รƒย’รƒยƒรƒย’ร‚ยชร‚ยกรƒย’รƒยƒ                                                                                                

                                                                                                     /รƒยด.รƒยฒ ร‚ยครƒยจรƒย’ร‚ยธรƒยƒรƒยƒรƒย....

-รƒยฒ-

 

รƒยด.รƒยฒ ร‚ยครƒยจรƒย’ร‚ยธรƒยƒรƒยƒรƒยรƒรฟร‚ยนรƒย•รƒย‚รƒยรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก     

ร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒรฟรƒยŠรƒย•รƒย‚ร‚ยครƒยจรƒย’ร‚ยธรƒยƒรƒยƒรƒยรƒรฟร‚ยนรƒย•รƒย‚รƒยรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกรƒยฃร‚ยนรƒยรƒย‘ร‚ยตรƒยƒรƒย’ รƒยดรƒยฐรƒยฐ ร‚ยบรƒย’ร‚ยท

(รƒยŠรƒย•รƒยจรƒยƒรƒยฉรƒยรƒย‚ร‚ยบรƒย’ร‚ยทร‚ยถรƒยฉรƒย‡ร‚ยน) รƒรฟรƒยรƒย—รƒยจรƒยรƒย‚รƒย—รƒยจร‚ยนรƒยฃร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยกรƒย…รƒยฉรƒย‡ร‚ยครƒยจรƒย’ร‚ยธรƒยƒรƒยƒรƒยรƒรฟร‚ยนรƒย•รƒย‚รƒยรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยจรƒยรƒยครƒยรƒยจร‚ยครƒย—ร‚ยนรƒยฃรƒย‹รƒยฉรƒยฃร‚ยนร‚ยทรƒย˜ร‚ยกร‚ยกรƒยƒร‚ยณรƒย•

 

                   รƒยต. รƒรฟรƒยร‚ยกรƒยŠรƒย’รƒยƒรƒยกรƒย…รƒยรƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกร‚ยฐรƒย’ร‚ยนร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยฃร‚ยชรƒยฉรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก 

 

ร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยปรƒยƒรƒยรƒยŠร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยจรƒยรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกรƒย รƒยฃรƒย‹รƒยฉรƒย‚รƒย—รƒยจร‚ยนรƒยฃร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบรƒยกรƒย…รƒยรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยดรƒยฉรƒย‡รƒย‚ร‚ยตร‚ยนรƒรฟรƒยร‚ยงร‚ยตรƒยจรƒยรƒรฟร‚ยจรƒยฉรƒย’รƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’ร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยพรƒยƒรƒยฉรƒยรƒยรƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกร‚ยฐรƒย’ร‚ยน ร‚ยซรƒย–รƒยจร‚ยงร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยคร‚ยดรƒยฉรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงรƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’ร‚ยถรƒย™ร‚ยกร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒยกรƒย…รƒยรƒย…ร‚ยงรƒย…รƒย’รƒย‚รƒยรƒย—รƒยร‚ยชรƒย—รƒยจรƒยร‚ยกรƒย“ร‚ยกรƒย‘ร‚ยบรƒยครƒย‡รƒยฉรƒยฃร‚ยนรƒรฟรƒยร‚ยกรƒยŠรƒย’รƒยƒร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยกรƒยร‚ยบร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยทรƒย˜ร‚ยกร‚ยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยบ ร‚ยดรƒย‘ร‚ยงร‚ยตรƒยจรƒยรƒยคร‚ยปร‚ยนรƒย•รƒยฉ

(รƒยฑ) รƒยฃร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก
                   (รƒยฒ) รƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒยƒร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยจรƒย“ร‚ยตรƒย‘รƒย‡รƒรฟร‚ยจรƒยฉรƒย’รƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’ร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยขรƒยร‚ยงรƒยƒรƒย‘ร‚ยฐ (ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒยƒร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยจรƒย“ร‚ยตรƒย‘รƒย‡ร‚ยขรƒยฉรƒย’รƒยƒรƒย’ร‚ยชร‚ยกรƒย’รƒยƒ) ร‚ยจรƒย“ร‚ยนรƒย‡ร‚ยน รƒยฑ ร‚ยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยบ ร‚ยพรƒยƒรƒยฉรƒยรƒยรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงรƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’ร‚ยทรƒย˜ร‚ยกร‚ยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยบ (ร‚ยถรƒยจรƒย’รƒย‚ร‚ยดรƒยฉรƒย’ร‚ยนรƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’รƒยกรƒย…รƒยร‚ยดรƒยฉรƒย’ร‚ยนรƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยงร‚ยขรƒยร‚ยงร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒยƒรƒยฃร‚ยนรƒยฃร‚ยบรƒรฟร‚ยดรƒย•รƒย‚รƒย‡ร‚ยกรƒย‘ร‚ยน) 
                   (รƒยณ) รƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’ร‚ยทรƒยรƒรฟร‚ยบรƒย•รƒย‚ร‚ยนร‚ยปรƒยƒรƒยรƒย‡รƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยขรƒยร‚ยงร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก   ร‚ยจรƒย“ร‚ยนรƒย‡ร‚ยน รƒยฑ ร‚ยชรƒย˜ร‚ยด
                     (รƒยด) รƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’ร‚ยปรƒยƒรƒย”ร‚ยญร‚ยญรƒย’ร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒยƒ รƒย‹รƒยƒรƒย—รƒย รƒยฃร‚ยบรƒยกรƒยŠร‚ยดร‚ยงร‚ยผรƒย…ร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยˆรƒย–ร‚ยกรƒย‰รƒย’ร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยกรƒยŠร‚ยดร‚ยงรƒย‡รƒยจรƒย’รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยรƒย•รƒย‡รƒย˜ร‚ยฒรƒย”ร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยˆรƒย–ร‚ยกรƒย‰รƒย’ร‚ยตรƒยƒร‚ยงร‚ยกรƒย‘ร‚ยบร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบ ร‚ยจรƒย“ร‚ยนรƒย‡ร‚ยน รƒยฒ ร‚ยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยบ ร‚ยทรƒย‘รƒยฉร‚ยงร‚ยนรƒย•รƒยฉ ร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยจรƒยร‚ยถรƒย—รƒยรƒย‡รƒยจรƒย’รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒย“รƒรฟรƒยƒรƒยงร‚ยจร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยˆรƒย–ร‚ยกรƒย‰รƒย’ร‚ยจรƒยร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒยŠรƒย“รƒรฟรƒยƒรƒยงร‚ยจร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยˆรƒย–ร‚ยกรƒย‰รƒย’รƒยกรƒย…รƒยรƒยคร‚ยดรƒยฉรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยร‚ยนรƒย˜รƒยรƒย‘ร‚ยตรƒย”ร‚ยจรƒย’ร‚ยกร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยรƒย•รƒยรƒย“ร‚ยนรƒย’ร‚ยจรƒย€รƒย’รƒย‚รƒยฃร‚ยนรƒย‡รƒย‘ร‚ยนร‚ยปรƒย”ร‚ยดรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก

                     (รƒยต) รƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’รƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกร‚ยฐรƒย’ร‚ยนรƒยรƒย—รƒยจร‚ยนรƒยฆ (ร‚ยถรƒยฉรƒย’รƒยรƒย•) รƒรฟร‚ยชรƒยจร‚ยน รƒยฃร‚ยบร‚ยทรƒยรƒรฟร‚ยบรƒย•รƒย‚ร‚ยนรƒยŠรƒยรƒยƒรƒยŠ (รƒรฟร‚ยฉร‚ยพรƒย’รƒยร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบรƒรฟร‚ยพรƒยˆรƒย‹ร‚ยญรƒย”ร‚ยง) รƒยฃร‚ยบรƒรฟร‚ยปรƒย…รƒย•รƒยจรƒย‚ร‚ยนร‚ยชรƒย—รƒยจรƒย/ร‚ยนรƒย’รƒยรƒยŠร‚ยกรƒย˜รƒย… (ร‚ยกรƒยƒร‚ยณรƒย•ร‚ยทรƒย•รƒยจร‚ยชรƒย—รƒยจรƒย/ร‚ยนรƒย’รƒยรƒยŠร‚ยกรƒย˜รƒย…รƒยฃร‚ยนรƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกร‚ยฐรƒย’ร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบรƒยครƒยรƒยจร‚ยตรƒยƒร‚ยงร‚ยกรƒย‘ร‚ยน) รƒยรƒย‚รƒยจรƒย’ร‚ยงรƒย…รƒย รƒยฑ ร‚ยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยบ 
                     (รƒยถ) รƒย‹ร‚ยนรƒย‘ร‚ยงรƒยŠรƒย—รƒยรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงร‚ยจรƒย’ร‚ยกร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยงร‚ยครƒย‘ร‚ยบร‚ยบรƒย‘ร‚ยญร‚ยชรƒย’ ร‚ยซรƒย–รƒยจร‚ยงรƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยรƒย•รƒยรƒย“ร‚ยนรƒย’ร‚ยจรƒยฃรƒย‹รƒยฉร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกรƒยคร‚ยดรƒยฉ

(รƒยท) รƒย‹ร‚ยนรƒย‘ร‚ยงรƒยŠรƒย—รƒยรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงร‚ยครƒย‡รƒย’รƒยร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยพรƒย„ร‚ยตรƒย”ร‚ยจรƒย’ร‚ยกร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยงร‚ยครƒย‘ร‚ยบร‚ยบรƒย‘ร‚ยญร‚ยชรƒย’ ร‚ยทรƒย‘รƒยฉร‚ยงร‚ยนรƒย•รƒยฉ รƒยฃร‚ยนรƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’รƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกร‚ยฐรƒย’ร‚ยนร‚ยทรƒย˜ร‚ยกร‚ยฉร‚ยบรƒย‘ร‚ยบรƒยฃรƒย‹รƒยฉ

ร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบรƒรฟร‚ยขรƒย•รƒย‚ร‚ยนร‚ยครƒย“รƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงรƒย‡รƒยจรƒย’ รƒยŠรƒย“รƒรฟร‚ยนรƒย’ร‚ยถรƒย™ร‚ยกร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒยกรƒย…รƒยรƒย…ร‚ยงร‚ยชรƒย—รƒยจรƒยร‚ยกรƒย“ร‚ยกรƒย‘ร‚ยบรƒยครƒย‡รƒยฉร‚ยดรƒยฉรƒย‡รƒย‚ 
                     (รƒยธ) รƒยƒรƒย™ร‚ยปร‚ยถรƒยจรƒย’รƒย‚ร‚ยชรƒย˜ร‚ยดร‚ยขรƒยฉรƒย’รƒยƒรƒย’ร‚ยชร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒย‹ร‚ยนรƒยฉรƒย’ร‚ยตรƒยƒร‚ยงรƒยครƒยรƒยจรƒยŠรƒย‡รƒยรƒย‹รƒยรƒย‡ร‚ยก รƒยกรƒย…รƒยรƒยครƒยรƒยจรƒยŠรƒย‡รƒยรƒยกรƒย‡รƒยจร‚ยนร‚ยตรƒย’ร‚ยดรƒย“ ร‚ยขร‚ยนรƒย’ร‚ยด

รƒยฑ ร‚ยนรƒย”รƒยฉรƒย‡  ร‚ยจรƒย“ร‚ยนรƒย‡ร‚ยน  รƒยณ  รƒยƒรƒย™ร‚ยปร‚ยซรƒย–รƒยจร‚ยงร‚ยถรƒยจรƒย’รƒย‚รƒยครƒย‡รƒยฉรƒยครƒยรƒยจรƒรฟร‚ยกรƒย”ร‚ยน รƒยถ รƒรฟร‚ยดรƒย—รƒยร‚ยน

                   (รƒยน) รƒยฃร‚ยบรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงรƒยกร‚ยพร‚ยทรƒย‚รƒยฌ ร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยกรƒยŠร‚ยดร‚ยงรƒย‡รƒยจรƒย’รƒยครƒยรƒยจรƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนรƒยขรƒยƒร‚ยคร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒย‹รƒยฉรƒย’รƒยร‚ยตรƒย’รƒยร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยˆ ร‚ยก.รƒยร‚ยบร‚ยต. ร‚ยซรƒย–รƒยจร‚ยงรƒยรƒยร‚ยกรƒยฃรƒย‹รƒยฉรƒยครƒยรƒยจรƒรฟร‚ยกรƒย”ร‚ยน     รƒยฑ รƒรฟร‚ยดรƒย—รƒยร‚ยน

(รƒยฑรƒยฐ) รƒยรƒย—รƒยจร‚ยนรƒยฆ (ร‚ยถรƒยฉรƒย’รƒยรƒย•)

 

รƒยถ. รƒรฟร‚ยงรƒย—รƒยจรƒยร‚ยนรƒยคร‚ยขรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบ   

         

ร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกร‚ยจรƒยร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงรƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยผรƒย”ร‚ยดร‚ยชรƒยร‚ยบรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยตรƒยƒรƒย‡ร‚ยจรƒยŠรƒยร‚ยบ  รƒยกรƒย…รƒยรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยƒรƒยร‚ยงร‚ยตร‚ยนรƒรฟรƒยร‚ยงรƒย‡รƒยจรƒย’รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยรƒย•ร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒรฟร‚ยฉร‚ยพรƒย’รƒยรƒยŠรƒย“รƒย‹รƒยƒรƒย‘ร‚ยบร‚ยตรƒย“รƒยกรƒย‹ร‚ยนรƒยจร‚ยงร‚ยตรƒยƒร‚ยงร‚ยตรƒย’รƒยร‚ยปรƒยƒรƒยร‚ยกรƒย’รƒยˆรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยจรƒยƒรƒย”ร‚ยง รƒยขร‚ยดรƒย‚ร‚ยจรƒยร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงร‚ยกรƒยƒรƒยร‚ยกรƒยƒรƒย’รƒย‚รƒย…รƒยรƒรฟรƒยรƒย•รƒย‚ร‚ยดร‚ยตรƒยจรƒย’ร‚ยงรƒยฆ รƒยฃร‚ยน      รƒยฃร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒร‚ยพรƒยƒรƒยฉรƒยรƒยร‚ยทรƒย‘รƒยฉร‚ยงรƒย‚รƒย—รƒยจร‚ยนรƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยกร‚ยฐรƒย’ร‚ยนรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบรƒยฃรƒย‹รƒยฉร‚ยถรƒย™ร‚ยกร‚ยตรƒยฉรƒยร‚ยงร‚ยครƒยƒร‚ยบร‚ยถรƒยฉรƒย‡ร‚ยนรƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒยƒร‚ยณรƒย•ร‚ยทรƒย•รƒยจรƒยรƒย•ร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยผรƒย”ร‚ยดร‚ยพรƒย…รƒย’ร‚ยดรƒยรƒย‘ร‚ยนรƒรฟร‚ยกรƒย”ร‚ยดร‚ยจรƒย’ร‚ยกร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก  รƒยร‚ยงร‚ยครƒยฌร‚ยกรƒย’รƒยƒร‚ยบรƒยƒรƒย”รƒย‹รƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยจรƒย‡ร‚ยนร‚ยตรƒย“ร‚ยบรƒย…ร‚ยครƒย•รƒยƒรƒย•รƒยƒรƒย’รƒย‰ร‚ยฎรƒยƒรƒยฌ   รƒยรƒย’ร‚ยจรƒยครƒยรƒยจรƒยƒรƒย‘ร‚ยบรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยก รƒยกรƒย…รƒยรƒย‹รƒย’ร‚ยกรƒย€รƒย’รƒย‚รƒย‹รƒย…รƒย‘ร‚ยงร‚ยปรƒยƒรƒย’ร‚ยกร‚ยฏรƒย‡รƒยจรƒย’ร‚ยผรƒย™รƒยฉรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒยŠรƒยร‚ยบร‚ยครƒย‘ร‚ยดรƒรฟรƒย…รƒย—รƒยร‚ยกรƒยƒรƒย’รƒย‚รƒยฃร‚ยดรƒยรƒย•ร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒยครƒยรƒยจร‚ยครƒยƒร‚ยบร‚ยถรƒยฉรƒย‡ร‚ยน ร‚ยจรƒยร‚ยถรƒย—รƒยรƒย‡รƒยจรƒย’รƒรฟร‚ยปรƒยงร‚ยนร‚ยผรƒย™รƒยฉร‚ยขรƒย’ร‚ยดร‚ยครƒย˜ร‚ยณรƒยŠรƒยร‚ยบรƒย‘ร‚ยตรƒย”รƒยฃร‚ยนร‚ยกรƒย’รƒยƒรƒยŠรƒยรƒย‘ร‚ยครƒยƒรƒ

Barnypok
โพสเมื่อ : 00 00 543