Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 ธ.ค. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

09 ธ.ค. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมการพิจารณาเพิ่มเติมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

05 ธ.ค. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

04 ธ.ค. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

25 พ.ย. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ กองสวัสดิการฯ อบต.คีรีราษฎร์ ออกเยี่ยมบ้านนางสาวอรพิน หาญกุญชัย นักเรียนทุน กรมสมเด็จพระเทพฯ

25 พ.ย. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ จ่าเอกสนิท ดาวงษ์ ประธานกรรมการและกรรมการ ตรวจรับงานถนน คสล. บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่.13

24 พ.ย. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมหัวหน้าส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

24 พ.ย. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมหัวหน้าส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

13 พ.ย. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ กองสวัสดิการฯ อบต.คีรีราษฎร์ ออกเยี่ยมบ้านนางสาวอำไพ แซ่เล่า ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

30 ต.ค. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th