Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สายด่วนคลายทุกข์

 
 
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ความประพฤติไม่เหมาะสมของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
        สามารถร้องเรียน / ร้องทุกข์ มายัง "ศูนย์ดำรงธรรม"
องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ได้ทางช่องทางดังนี้
                    1. ทางโทรศัพท์  หมายเลข
0-5580-5555

                    2. ทางโทรสาร   หมายเลข 0-5580-5555 ต่อ 20 (คลิกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนฯ)  
                    3. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง (คลิกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนฯ) 
                              " ศูนย์ดำรงธรรม"
                             
องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160

                    4. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   "คลิกที่นี่  "  
 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th