Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชน และผู้รับบริการหรือติดต่อราชการทุกท่าน ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนของ อบต.คีรีราษฎร์
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง เดือนมิถุนายน 2566


 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รางงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตร... (03 มี.ค. 2566)  
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส... (01 มี.ค. 2566)  
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (01 มี.ค. 2566)  
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนน โดยลงลูกรัง... (13 ก.พ. 2566)
เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คีรีราษฎร์คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประม... (10 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.พ. 2566)
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (01 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุน... (10 มี.ค. 2566)  

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุน... (08 มี.ค. 2566)  

ออกหน่วยลงพื้นที่ให้บริกา... (07 มี.ค. 2566)  

ซ่อมแซมถนนระหว่างบ้านแม่ล... (03 มี.ค. 2566)

ตัดต้นไม้ใหญ่ ณ บ้านใหม่ย... (01 มี.ค. 2566)

วางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่ยอ... (28 ก.พ. 2566)

ดับไฟป่า (27 ก.พ. 2566)

ส่งน้ำอุปโภค ให้หน่วยงาน ... (27 ก.พ. 2566)

ซ่อมแซมถนนระหว่างบ้านใหม่... (27 ก.พ. 2566)

พิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลกา... (25 ก.พ. 2566)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคีร... (24 ก.พ. 2566)

ลงพื้นที่ตรวจบ่อขยะ (15 ก.พ. 2566)

มอบเกียรติบัตร แก่บ้านร่ม... (13 ก.พ. 2566)

ประชุมซักซ้อมแนวทางในการด... (13 ก.พ. 2566)

ฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองรอบ... (10 ก.พ. 2566)

ตัดกิ่งไม้ที่หักทับสายไฟบ... (10 ก.พ. 2566)

สนับสนุนน้ำอุปโภคเพื่อช่ว... (10 ก.พ. 2566)

ฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองโรง... (10 ก.พ. 2566)

มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่อง... (10 ก.พ. 2566)

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพั... (10 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเกล้าเจริญ... (14 มี.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาใหม่ หมู... (14 มี.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคา หมู่ที่... (14 มี.ค. 2566)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธ... (01 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0671 ตาก โดยวิธ... (27 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ โครงการฝึกอบรม... (24 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงกา... (23 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั... (22 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โ... (22 ก.พ. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 
 
 สายด่วน 081-0934451

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกป่าหวาย (04 ต.ค. 2556)  
Responsive image
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th